George P. Johnson

Sakaeohno Bldg. 4F
1-10-24 Higashisakura, Higashi-ku
Nagoya-shi, Aichi 461-0001, Japan
+81 52 950 2552